Carian Tag: "agro perlancongan"

agro perlancongan

Pertanian satu perniagaan

Pertanian mempunyai kepentingan terhadap sumber makanan, kewangan dan ekonomi . Bidang pertanian dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pengimportan bahan makanan. Jika negara boleh menghasilkan produk pertanian yang berkualiti, negara…