Pengenalan

Pemasangan Sistem Fertigasi (Praktikal)

Sistem Sokongan Pokok Cili (Praktikal)

Baja AB & Input Ladang

SOP?

Standard Operating Procedure, atau dalam bahasa melayu panduan gerak kerja menjalakan projek fertigasi.
Pemasangan Sistem Sokongan Jaring

Perincian:

Video ini menerangkan cara kita membina sistem sokongan pokok cili menggunakan jaring timun.

Format kelas:

  1. Klik Dashboard untuk melihat rekod kelas yang telah didaftarkan.
  2. Semua sesi dijalankan dalam bentuk rakaman video. Tuan & Puan boleh rujuk video berdasarkan topik di bawah.
  3. Durasi kelas: Akses kelas selama 6 bulan diberikan. Peserta perlu melengkapkan semua tugasan termasuk menonton video dan menjawab kuiz.
  4. Sijil penyertaan (setelah kursus dilengkapkan) akan dihantar ke alamat yang diberikan melalui perkhidmatan pos.