4 Faktor Mempengaruhi Tahap Kematangan Cilibangi

Cilibangi tumbuh merimbun dan mencapai sehingga 4 kaki tinggi dan 3 kaki lebar kanopi.